Support

Plesk Panel

 

Hoe een backup terugplaatsen


Terug naar alle artikels

Antwoord

Hoe en wanneer ADIT backups maakt, en hoe je zelf backups kunt maken, vind je hier uitgelegd.

Daaruit blijkt dus dat je 2 types backups kunt terugplaatsen:

 1. Plesk backup:  dit is veruit het eenvoudigst. En het voordeel is dat je zowel een automatische backup als een zelfgemaakte backup kan terugplaatsen. Beide kan je bovendien zo lang je wenst op je eigen computer bewaren. Op onze servers worden Plesk backups echter slechts bewaard tot de volgende zondagavond om 23u, wanneer ze alle overschreven worden.
 2. Acronis backup:  een Acronis backup terugplaatsen is iets complexer en duurt iets langer, doordat de backups in een ander datacenter bewaard worden. Bovendien kan je zelf geen Acronis backup maken of downloaden, en worden de Plesk instellingen niet mee in de backup opgenomen. Anderzijds blijven deze backups 14 dagen bewaard, en wordt er om de 2 uur een volledige backup gemaakt.

Hieronder beschrijft punt 1 hoe je een Plesk backup terugplaatst, en punt 2 hoe je een Acronis backup terugplaatst. Voor beide mogelijkheden werk je via het Plesk panel.

Lees meer

Ga als volgt te werk

 • 1

  Plesk backup terugplaatsen:

  1. Aanmelden op de Plesk server.
  2. Klik rechtsboven op “Backup Manager” of “Reservekopieën beheren”, zoals voor het maken van een backup.
  3. Indien je een backup wil terugplaatsen die via Plesk gemaakt is, en die je op je eigen systeem bewaard hebt, klik dan “Upload(en)”, en selecteer de betreffende backup op je opslagsysteem. Indien de backup reeds op de Adit hostingomgeving staat, sla dan deze stap over.
  4. Selecteer de gewenste backup op basis van het aangeduide tijdstip, en klik op de betreffende datum.
  5. Selecteer achtereenvolgens volgende zaken (klik op afbeelding hiernaast voor details:
   – Volledige backup terugplaatsen, of geselecteerde onderdelen van een backup.
   – In het eerste geval kan je nog selecteren welke globale gegevens je wenst terug te plaatsen.  Zo zal je meestal je Mailboxen niet willen terugplaatsen, vermits er dan wellicht recente gegevens verloren gaan.  Tip:  indien je een website volledig wilt terugplaatsen, selecteer dan zowel de bestanden als de database.
   – In het tweede geval, kan je tot op niveau van folder of bestand, database, of mailbox filteren.
  6. Zodra de selectie uitgevoerd is, klik je onderaan op “Terugplaatsen” of “Restore”.
  7. Wacht dan even tot je de melding krijgt (op groene achtergrond) dat het herstel uitgevoerd is.
   Mocht je een foutmelding krijgen (op rode achtergrond), neem dan contact op.
 • 2

  Acronis backup terugplaatsen:

  1. Aanmelden op de Plesk server.
  2. Klik in het menu rechtsboven op “Acronis Backup” (= onderste optie).
  3. Selecteer de gewenste backup uit de lange lijst die je dan te zien krijgt, door op het tijdstip van de backup te klikken.
  4. De backup wordt dan opgeladen uit het andere datacenter, wat even kan duren, tot je de lijst krijgt van onderdelen waaruit de geselecteerde backup bestaat. Maximaal kan dit zijn:
   – Files
   – Databases
   – Mailboxes
  5. Indien je mail wenst terug te plaatsen is het eenvoudig:  je selecteert de gewenste mailbox(en), en klikt “Recover”, en je wacht tot je bovenaan in je browser bericht krijgt dat het OK is.
   Alle onderstaande punten gelden enkel wanneer je een website wenst terug te plaatsen.
  6. Indien je je website wenst terug te plaatsen (of een onderdeel ervan), selecteer dan eerst “Databases” (indien dit van toepassing is), en wacht tot de geselecteerde database opgeladen is. Dit kan enkele minuten duren. Ga daarna naar de volgende stap.
  7. Indien gewenst (normaal altijd, wanneer je een website wenst terug te plaatsen): selecteer “Files”. Meestal zal je enkel je website willen terugplaatsen, en geen bijkomende zaken. Selecteer dan enkel de folder “httpdocs”, en klik onderaan “Restore”. Indien je slechts enkele bestanden of folders wenst trug te plaatsen, ga dan dieper in de folderstructuur.
  8. Wacht dan tot je bovenaan de melding krijgt dat het terugplaatsen klaar is.
   Bij problemen of vragen, neem dan contact op.